Geen depotrekening voor binaire opties

Betalen - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RVO.nl

HANDEL MET BINAIRE OPTIES

De depotrekening van a.s.r. | Sparen en beleggen

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die door bedrijven alleen gebruikt kan worden om betalingen te doen aan de Belastingdienst of aan een andere onderaannemer of uitlener. In verband met de inlenersaansprakelijkheid kunnen opdrachtgevers een gedeelte van de factuur op de G-rekening van de uitlener storten. De uitlener gebruikt vervolgens dit geld om de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting te voldoen aan de Belastingdienst. Onze specialisten brengen graag uw situatie volledig in kaart en kijken met u naar de mogelijkheden om een G-rekening aan te vragen.

Bijvoorbeeld voor een verzekeringspremie. Wij halen dan periodiek een bedrag van je depotrekening. Aan het eind van de afgesproken periode is het saldo van je rekening opgebruikt en beëindigen we je rekening. Over je inleg op de depotrekening ontvang je een vaste rente. Je kunt geen bedragen bijstorten op je depotrekening.

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening die uitsluitend kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst of een onderaannemer. Het gebruik van een g-rekening kan een onderneming die personeel inleent of die als aannemer optreedt beschermen tegen inlenersaansprakelijkheid. Als uw onderneming zelf personeel uitleent of onderaannemer is, beschermt het gebruik van een g-rekening anderen (aannemers en inleners van personeel) tegen eventuele wanbetaling van uw kant ten aanzien van de loonheffing die u moet afdragen aan de Belastingdienst.

U stort dus eenmalig een bedrag op uw depotrekening en vervolgens betaalt u elke maand (een deel van) uw maandpremie uit uw depotrekening. U verlaagt zo als het ware uw hypotheeklasten. U kunt alleen bij het openen van de depotrekening een bedrag storten. Als er geen geld meer op uw depotrekening staat, kunt u niet meer bijstorten.

Heb je een vraag of suggesties voor dit artikel? Neem rechtstreeks contact op met de schrijver. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden!

Met de depotrekening kun je voor een vooraf afgesproken periode betalingen doen. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspremie. Over je inleg op de depotrekening ontvang je een vaste rente. Je kunt geen nieuwe depotrekening openen. Als je nog een bestaande rekening hebt, kun je wel aanpassingen doen.

Voor inleners en aannemers betekent de opheffing dat een rechtstreekse storting op de WKA-depotrekening op of na 1 januari 2016 geen vrijwaring voor inleners- en ketenaansprakelijkheid meer oplevert. Vanaf 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers uitsluitend nog vrijwaring verkrijgen door een deel van de factuursom te storten op de geblokkeerde rekening (G-rekening) van de uitlener of de onderaannemer.

START VERDIEN OPNIEUW

Depotrekening openen | RVO.nl

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER